چند دقیقه از امروز

یکشنبه 19 مهر 1394 ساعت 09:41

سرکارم. شیفت صبح اومدم چون ظهر باید بدو بدو برم دانشگاه.آزمایشگاه دارم... از همکارم خجالت میکشم طفلکی گناه داره. من میخوام ارشد بخونم اونوقت یکی دیگه هم باید همپای من توی ماجرا باشه...

از صبح باید با یکی از استادها کلاس فیکس کنم جواب نمیده که نمیده... حالا خوبه دیشب بهش گفتم صبح اول وقت زنگ میزنم جواب بگیرم گفت بزن خانممم! گفتم خواب نباشین گفت نهه این حرفها چیه خانممم! دقیقا با همین کشیدگی... حالا لعنتی جواب نمیده کلاسم روی هواست...

استاد راندو هم دیگه شورش رو دراورده از بس لوسه. یه روز سرما خورده، یه روز دیروزش کوه بوده خسته است. یه روز بچه های لوس تر از خودش دنبالشن. یه روز اونها سرما خوردن. یه روز با شوهرش باید برن جایی نمیتونه بمونه. یه روز نامزدی برادرشه فرداش عقدشه.یعنی بساط داریم باهاش.انقدر که من اینو جلوی میزم دیدم دانشجوها رو ندیدم!! حالا باز امروز التماس دعا داره که زودتر بره بچه کوچکه اش مریضه. دانشجوهاش صداشون درنیاد صلوات.

چرا این استاده جواب نمیده...

del.icio.us digg newsvine furl Y! smarking segnalo